El nostre equip

Sóm estudiants del cicle superior de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma a l’escola Santa Anna Mataró.
Els integrants del nostre equip són:

Cristóbal Sánchez Arisa

En aquest projecte m’he encarregat de distribuir les tasques de desenvolupament de la web.

Junt amb l’equip de disseny, he dedicat gran part del temps a editar el css, del tema per adaptar-ho a les necessitats del nostre client, per a que tots els colors respectessin els del logo.

A partir d’un briefing, prèviament desenvolupat amb el client, vam desenvolupar l’estructura del menú, com estructuraríem les entrades, quines categories faríem servir, quantes pàgines necessitaríem…

Vaig fer la configuració base de WordPress, perquè la pagina es mostrés justament com nosaltres volíem.

També em vaig encarregar de cercar i configurar els plugins necessaris per el correcte funcionament de la pàgina.
Per exemple, el pluguin dels formularis. Vaig configurar la pàgina perquè contactés correctament amb el servidor SMTP per poder enviar els correus mitjançant els formularis, a més de deixar visualitzar-los des del propi tauler de WordPress, entre d’altres

Contacte:

Logo Instagram
ulkiobal
ulkiobal@gmail.com
Logo Linkedin
Cristóbal Sánchez Arisa
Logo Facebook
Cristóbal Sánchez Arisa

Albert Font Fernández

En aquest projecte m’he encarregat del contacte amb el client i la adaptació dels seus requisits dins de la pàgina web.

Juntament amb la resta de components de l’equip he participat en el disseny de la disposició de la web i els apartats del menú.

Juntament amb l’equip de disseny, vaig participar en la presa decisions respecte el disseny estètic de la web, aportant la visió més comercial a l’equip, gràcies als meus coneixements sobre màrqueting online.

A partir d’un briefing, prèviament desenvolupat amb el client, vam desenvolupar l’estructura del menú, com estructuraríem les entrades, quines categories faríem servir, quantes pàgines necessitaríem…

A partir de les imatges i la informació aportada per el client he participat en el desenvolupament d’una sèrie d’articles parlant dels seus projectes.

Finalment, m’he dedicat a gestionar tota la campanya de màrqueting per a poder donar a conèixer la pàgina web i augmentar el nivell de tràfic d’aquesta. Gràcies a aquesta campanya esperem que el volum de clients augmenti.

Contacte:

Logo Instagram
alverdfont
albert.font.fernandez@gmail.com
Logo Linkedin
Albert Font Fernández

Roger Esteve Sanchez

En aquest projecte m’he encarregat de la cerca i l’edició d’imatges dels productes i dels logos que patrocinen a Furgoequip que es troben a la pàgina web.

Juntament amb la resta de components de l’equip he participat en el disseny de la disposició de la web i els apartats del menú.

A partir d’un briefing, prèviament desenvolupat amb el client, vaig revisar els apartats que li podien faltar a la pàgina i quin tipus d’estil li podria quedar millor a la pàgina web de Furgoequip.

A partir de les imatges proporcionades i escollides per el propi client he editat tota la part visual que es pot veure al començament de la pàgina. També he fet un recerca de tots els logos que patrocinen al nostre client i s’han modificat perquè es vegin de la millor manera possible i captin l’atenció de nous clients res més entrin a la web.

Contacte:

Logo Instagram
rogeresteve_
Logo Mail
rogeresteve30@gmail.com
Logo Linkedin
Roger Esteve Sanchez

Adrián Niño Fernández

Juntament amb l’equip de disseny , he dedicat gran part del temps en editar el css del tema per adaptar-ho a les necessitats del nostre client, perquè tots els colors respectessin els del logo.

A partir d’un briefing, prèviament desenvolupat amb el client, vaig cercar i crear la paleta bàsica de colors de la web.

També em vaig encarregar de cercar i configurar els plugins necessaris per assegurar que durant el desenvolupament de la web, qualsevol visita d’un usuari no registrat, revés una pagina indicant que la web estava en desenvolupament i que proximament estaria operativa. De la mateixa manera quan la pagina no estigui operativa per motius de manteniment, així s’indicaria.

Contacte:

Logo Instagram

adensyr

Logo Linkedin

Adrián Niño Fernández

Logo Mail

adensyr@gmail.com

Marc Ruiz i Samà

En aquest projecte m’he encarregat de la cerca i l’edició d’imatges dels productes i dels logos que patrocinen a FurgoEquip que es troben a la pàgina web.

Juntament amb la resta de components de l’equip he participat en el disseny de la disposició de la web i els apartats del menú.

A partir d’un briefing, prèviament desenvolupat amb el client, vaig revisar els apartats que li podien faltar a la pàgina i quin tipus d’estil li podria quedar millor a la pàgina web de FurgoEquip.

A partir de les imatges proporcionades i escollides per el propi client he editat tota la part visual que es pot veure al començament de la pàgina. També he fet un recerca de tots els logos que patrocinen al nostre client i s’han modificat perquè es vegin de la millor manera possible i captin l’atenció de nous clients res més entrin a la web.

Contacte:

Logo Instagram
m_ruiz18
Logo Mail
marcruizsama@gmail.com